Piaţa serviciilor medicale din România se confruntă cu serioase probleme derivate din lipsa fondurilor, supra-aglomerare, calitatea scazută a serviciilor şi a tratamentelor administrate. Toate aceste provocări pot fi depăşite în momentul în care unităţile medicale au acces la o imagine de asamblu asupra întregii activităţi desfăşurate, care le permite controlul mai bun asupra resurselor, evidenţa clară a costurilor înregistrate la orice nivel (unitate medicală, secţie, salon, sau pat), evidenţa clară a tuturor serviciilor prestate cât şi reducerea volumului de muncă rutinieră pentru o atenţie mai mare asupra activităţilor esenţiale pentru instituţie.

Un software medical include un motor puternic de raportare, având la bază o sursă unică de informaţii, uşor accesibilă şi actualizată, despre pacienţi şi circuitul acestora în unitatea medicală, despre consultaţiile şi analizele efectuate, sau despre medicaţia indicată, generând astfel o imagină unitară asupra activităţii companiei. Pe lângă grija pentru sănătatea pacienţilor, instituţiile medicale au nevoie de o gestiune atentă a stocurilor, de reducerea costurilor operaţionale prin introducerea şi accesarea rapidă a informaţiilor într-un sistem unic de calcul, sau de automatizarea proceselor interne specifice. Doar un software medical integrat poate contribui la crearea unui mediu medical modern, eficient şi productiv, puternic orientat spre satisfacţia pacienţilor. 

Charisma Medical Software este o soluţie software pentru domeniul medical, modulară, care integrează şi optimizează procesele, fluxurile şi activităţile operaţionale şi financiare specifice spitalelor, clinicilor, farmaciilor şi laboratoarelor medicale. Soluţia captează şi consultă informaţiile în mod rapid, prin informatizarea întregului parcurs al unui pacient. Acest software medical acoperă toate etapele, de la programarea clientului sau intrarea pacientului în clinică/camera de gardă, consultaţia primară şi diagnosticarea, facturarea, analiza de laborator, consultarea avansată, etapa operatorie, spitalizarea, şi finalizându-se cu externarea sau prescrierea medicamentaţiei.

Produsul software medical oferă şi posibilitatea licitaţiilor electronice în cazul selectării furnizorilor de medicamente, instrumente, reparaţii, consumabile sau alimente, fiind în acelaşi timp integrată cu protocolul de transmitere HL7 pentru preluarea şi prelucrarea datelor de la analizoarele din laboratoare.

Aceast software medical este perfect adaptat regulamentelor de raportare electronică a statisticilor şi decontărilor către CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) – SIUI şi DRG. Charisma Medical Software acoperă anual 12 milioane de cereri de analize de laborator pentru un număr de peste 3 milioane de pacienţi.

Sistemul software medical Charisma s-a clasat în primele 5 soluţii europene în segmentul "Vertical Market Enterprise Solution", IT Europa este forumul care reuneşte cele mai importante case de software din Europa.

Configurări generale

Modulul de configurări generale permite organizarea şi structurarea activităţilor unităţilor componente ale unei instituţii medicale, indiferent de complexitate sau dimensiune de personal medical. Produsul gestionează tipurile de servicii oferite, contractele medicale, dicţionare specifice activităţilor secţiilor interne, denumirea şi configurarea saloanelor. Modulul Configurări Generale poate fi integrat cu orice alt modul din Charisma Medical Software.

Pacienţi

Modulul Pacienti gestionează în mod unitar datele sensibile şi dosarul medical al pacientului, incluzând istoricul de boli, medicamentaţia sau tratamentele anterioare. Aceste informaţii sunt înregistrate şi puse la dispoziţie centralizat în timp real personalului medical, eliminându-se erorile umane în administrarea medicamentaţiei şi crescând siguranţa pacienţilor.

Programări

Modulul Programări oferă atât pacienţilor cât şi medicilor o programare eficientă la nivelul unităţii medicale, în funcţie de disponibilitatea doctorilor, a încărcării camerelor de consultaţie sau a aparatelor. Soluţia permite programări pe mai multe locaţii în acelaşi timp, generează automat liste de aşteptare, reaminteşte programările prin e-mail, telefon sau SMS şi economiseşte timpul pacienţilor oferind posibilitatea programărilor prin Internet.

Ambulatoriu de Specialitate

Modulul Ambulatoriu de Specialitate integrează întreaga activitate a ambulatoriului de specialitate, extrăgând informaţii complete despre pacienţii care se prezintă pentru analize, consultaţii, internare sau alte activităţi specifice, şi integrându-le atât cu rezultatul operaţiilor care se desfăşoară în ambulatoriul de specialitate, cât şi cu fluxul de date existent în unitatea medicală, incluzând cabinetele de consultaţii.

Consultaţii

Modulul Consultaţii înregistrează serviciile prestate în timpul consultaţiilor medicale şi rezultatele analizelor efectuate în urma acestor consultaţii. Diagnosticul şi prescripţiile medicale rezultate sunt salvate în sistem, putând fi accesate ulterior de către personalul medical, oricând este necesar. Mai mult, rezultatele analizelor pot fi accesate on-line şi de către pacient, în cazul în care modulul este integrat cu celelalte module din Charisma Medical.

Scheme de Tratament

Modulul Scheme de Tratament este destinat uniformizării proceselor şi procedurilor de lucru în cadrul unei unităţi medicale, oferind posibilitatea stabilirii unui flux de activităţi clare şi aplicabile de către toţi utilizatorii sistemului. Produsul creşte eficienţa operaţională prin uniformizarea metodologiei de tratament pentru anumite cazuri, utilizatorul fiind asistat în luarea unei decizii pe baza unui proces stabilit anterior.

Medicină de Familie

Modulul Medicină de Familie integrează activitatea specifică din asistenţa medicală primară cu celelalte informaţii din cadrul unităţilor medicale, oferind o imagine unică, centralizată şi uşor accesibilă, asupra informaţiilor relevante despre pacienţi. Produsul permite raportarea activităţii către CAS în vederea decontării, cât şi raportarea conform standardelor SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) şi DSP.

Medicina Muncii

Modulul Medicina Muncii automatizează evidenţa vizitelor medicale, analizelor şi rezultatelor pentru angajaţi din momentul angajării cât şi ulterior, funcţie de periodicitatea stabilită conform condiţiilor specifice de muncă. Sistemul centralizează certificatele de aptitudine şi urmărirea evoluţiei sănătăţii angajaţilor, fiind perfect compatibil cu SIUI si cu raportarea privind decontarea cu casele de asigurări de sănătate.

Cameră de Gardă / UPU / Internări

Modulul Camera de Gardă a fost dezvoltat la cererea insituţiilor medicale care doreau reducerea timpului necesar formalităţilor de internare sau transferului către alte unităţi medicale. Soluţia înregistrează pacienţii care se prezintă în camera de gardă, generează fişele de prezentare şi înregistrează consultaţiile şi serviciile medicale prestate, simplificând în plus transferul rapid către alte unităţi medicale.

Secţie

Modulul destinat secţiilor medicale a fost proiectat special pentru a monitoriza pacienţii de la internarea în secţie şi până la părăsirea acesteia. Produsul asigură gestiunea tuturor fişelor de internare, externare şi examinare, gestiunea pacienţilor pe secţie, salon sau pat, informaţii despre costul pe pacient, gestiunea transferurilor între secţii sau la terapie intensivă, oferind transparenţă asupra tuturor datelor medicale înregistrate pe perioada spitalizării.

Bloc Operator

Modulul Bloc Operator este destinat sectiilor de tip sala de operatii/bloc operator si pune la dispozitia utilizatorului posibilitatea de a organiza procesele si a colecta o serie de date necesare raportarilor.

Laborator

Software Laborator care automatizează şi simplifică procesele cheie din cadrul laboratoarelor medicale, cum ar fi preluarea cererilor de analize, transmiterea acestora către analizoare, preluarea rezultatelor de la analizoare, validarea rezultatelor şi emiterii buletinului de analize. Modulul stochează informaţiile în format electronic, elimină erorile umane şi permite transferul rezultatelor rapid către entităţile interesate.

Farmacie

Modulul Farmacie a fost special dezvoltat pentru a asigură gestiunea stocurilor de medicamente şi a documentaţiei necesare reaprovizionări, la nivelul oricărui tip de unitate medicală, indiferent de dimensiune sau complexitate. Produsul asigură gestiunea necesarului de medicamente la nivel de secţie şi planificarea eliberărilor de medicamente, funcţie de acest necesar.

Explorări Funcţionale şi Investigaţii

Modulul Explorări Funcţionale şi Investigaţii automatizează procesele specifice departamentelor de radiologie, permiţând înregistrarea şi salvarea rezultatelor din electrocardiografii, radiologii, tomografii, radioscopii sau ecografii, şi ataşarea acestora la fişa pacientului. Aceste informaţii sunt accesibile on-line, simplificând accesul la infomaţie a personalului medical, a medicului de familie sau a altor spitale.

Imagistică

Modulul Imagistică oferă managementul complet al tuturor imaginilor rezultate în urma investigaţiilor medicale asupra pacienţilor, asigurând comunicaţia cu aparatele medicale prin protocolul DICOM. Produsul asigură preluarea şi stocarea centralizată într-o bază unică de date, arhivarea şi indexarea imaginilor, şi accesul rapid la imaginile rezultate în urma controalelor de specialitate, la nivelul întregii unităţi medicale.

Contracte şi Asigurări

Contractele şi abonamentele încheiate cu clienţii, politica de preţuri şi campaniile promotionale derulate de unitatea medicală influenţează în mod direct eficienţa operaţională şi profitabilitatea acesteia. Modulul Contracte şi Asigurări a fost dezvoltat special pentru a permite administrarea abonamentelor şi contractelor cu clienţii, asigurărilor medicale şi relaţia cu CAS-ul, cât şi înregistrarea automată a serviciilor prestate în baza contractelor sau promoţiilor.

Facturare

Modulul Facturare acoperă procesul de decontare cu furnizorii, clienţii şi pacienţii pe baza serviciilor prestate şi a preţurilor aferente acestora, ţinând cont de contractele sau abonamentele deja existente. Soluţia se integrează perfect cu orice sistem financiar contabil, având impact major în simplificarea activităţilor generatoare de venit şi în automatizarea procesului de facturare la nivelul unităţii medicale.

Contracte Colaboratori

Modulul Contracte Colaboratori optimizează relaţiile cu furnizorii, administrând toate contractele şi evidenţa facturilor de achiziţie, dar şi politicile de fidelizare pe bază de comisionare a furnizorilor tradiţionali. Soluţia răspunde oricăror nevoi privind gestiunea relaţiilor cu medicii colaboratori sau cu furnizorii de servicii medicale, oferind analize şi situaţii la zi pentru eficientizarea acestor relaţii.

Reţea Parteneri

Modulul Reţea Parteneri a fost dezvoltat special pentru a acoperi nevoile unităţilor medicale care oferă servicii complexe, prin intermediul unei reţele de parteneri specializaţi. Soluţia înregistrează consultaţiile derulate prin parteneri, asigură supervizarea calităţii serviciilor conform prevederilor contractuale şi automatizează procesul de decontare, generând rapoarte detaliate pentru supervizarea, optimizarea şi simplificarea relaţiei cu partenerii.

Rapoarte Statistice / DRG

Modulul Rapoarte Statistice / DRG este un motor extrem de robust şi flexibil, care oferă o imagine centralizată, transparentă, asupra tuturor activităţilor desfăşrate în cadrul unei unităţi medicale. Produsul generează rapoarte, statistici şi analize detaliate asupra indicatorilor de performanţă financiari sau non-financiari. Lipsa unui modul de raportare reduce cu până la jumătate eficienţa unui sistem informatic, care s-ar limita strict la înregistrarea unor date în sistem.

Interfaţă cu Alte Sisteme (HL7, SIUI)

Activitatea din cadrul unei unităţi medicale presupune interacţiunea cu diverse sisteme informatice, interne sau externe unităţii medicale, care gestionează informaţii vitale în activitatea organizaţiei. Din acest motiv, eliminarea erorilor umane datorate preluării greşite a acestor informaţii cât şi stocarea lor într-o manieră care să permită o accesare rapidă sunt importante pentru orice medic.

Fişa Electronică a Pacientului (EMR)

Volumul de informaţii vehiculate în cadrul unei unităţi medicale este uriaş, fiind direct influenţat de fluxul pacienţilor cât şi de obligativitatea păstrării unor fişe detaliate cu istoricul medical al acestora. Implementarea unui sistem informatic care să asigure reducerea semnificativă a timpul necesar accesării informaţiilor medicale ale pacienţilor, dar şi a costurilor implicate de administrarea arhivelor fizice poate creşte eficienţa unităţii medicale cu până la 6%.

Portal Self Service

Modulul Portal Self Service reprezintă un portal web care poate fi accesat atat de pacienţi cat si de medici în vederea parcurgerii acestor paşi în mod rapid. Prin intermediul acestui portal, pacienţii îşi pot programa vizitele la medici, pot vizualiza rezultatele analizelor efectuate şi pot primi detalii referitoare la diagnostic, tratament, etc. Medicii îşi pot vizualiza consultaţiile, pot transmite rezultatele analizelor efectuate către pacienţi şi pot raspunde la eventualele întrebări ale pacienţilor referitoare la tratament şi diagnostic.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

Spitale și clinici medicale