Informații suplimentare despre Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Microsoft Dynamics Nav (Navision) este un software ERP special creat pentru firmele aflate în continuă dezvoltare, ce au nevoie de un sistem informațional capabil să crească odată cu ele.

Module sistem ERP Microsoft Dynamics NAV

  • Management Financiar
  • Vânzări şi Marketing
  • Cumpărări şi Datorii
  • Depozit
  • Fabricaţie
  • Planificare Resurse
  • Resurse Umane
  • Lucrări
  • Management Service

 

Modulul Management Financiar


Modulul de Management Financiar permite gestionarea financiar-contabilă a întreprinderii. El este "inima" sistemului, întrucât orice tranzacţie din alt modul va avea în cele din urmă repercusiuni şi în plan financiar. Modulul conţine informaţii despre înregistrări contabile, mijloace fixe, conturi bancare, clienţi şi furnizori.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Parametrizarea conturilor contabile în planul de conturi - pentru fiecare cont există informaţii despre soldul real şi bugetat.
– Vizualizarea soldurilor pentru o anumită perioadă.
– Înregistrări contabile în orice monedă.
– Definirea anului fiscal având ca dată de început orice dată dorită de utilizator şi împărţirea lui în perioade fiscale.
– Definirea bugetelor în ferestre de tip matrice pentru o zi, o săptămână, o lună, un trimestru, un an sau orice perioadă fiscală.
– Definirea bugetelor pe centre de cost sau unitate de afacere.
– Managementul conturilor bancare – permite gestiunea conturilor bancare ale organizaţiei şi diverse operaţiuni cu conturi bancare.
– Trasabilitate – pentru fiecare tranzacţie se creează o urmărire, astfel încât şi fluxurile de afaceri complexe devin transparente. Există un jurnal al schimbărilor ce conţine modificările făcute de utilizatori asupra datelor. O listă cronologică a modificărilor asupra unui camp dintr-o tabelă arată ce modificări au fost facute şi de către cine.
– Înregistrarea inter-companii - se crează înregistrări între companiile aflate în cadrul unui grup controlat de aceeaşi entitate legală.
– Taxa pe valoare adaugată şi alte taxe utilizate - se utilizează grupuri de înregistrare astfel încât toate aceste taxe să se calculeze automat. Pentru TVA, se verifică corectitudinea numărului de înregistrare fiscală în funcţie de ţară şi unicitatea acestui număr pentru clienţi şi furnizori.
– Mijloace fixe – se definesc informaţii despre mijloace fixe şi grupuri de mijloace fixe. Se pot defini un număr nelimitat de registre de amortizare pentru fiecare mijloc fix şi una din metodele de amortizare : liniară , degresivă sau accelerată.
 

Modulul Vânzări şi Marketing

Modulul de Vânzări şi Marketing permite gestionarea proceselor de vânzare, de la emiterea ofertei de vânzare şi până la emiterea facturii finale. Acesta permite gestionarea leadurilor (potenţialii clienţi) de la primul contact avut cu leadul până la generarea primei comenzi de vânzare.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Posibilitatea livrărilor multiple şi a facturărilor multiple din comanda de vânzare.
– Procesarea flexibilă a încasărilor prin alegerea modului în care se aplică plăţile clienţilor la facturile acestora.
– Stabilirea unor politicii complexe de discounturi şi preţuri la nivel de client, articol sau combinaţia dintre acestea.
– Posibilitatea de a stabili targeturi cantitativ-valoric privind volumul vânzărilor la nivel de client, articol, şi urmărirea realizării acestora.
– Managementul contactelor - permite definirea şi întreţinerea informaţiilor generale despre companii şi persoane de contact.
– Managementul oportunităţilor de vânzare şi al echipei de vânzări.
– Managementul documentelor prin jurnalul interacţiunilor, unde pot fi înregistrate interacţiunile cu contactele, cum ar fi apeluri telefonice, întâlniri,scrisori sau e-mail-uri. Dacă o interacţiune conţine un document acesta poate fi salvat la nivel de contact şi poate fi accesat ulterior.
– Definirea segmentelor şi campaniilor de marketing.
– Integrare cu Microsoft Office Outlook (contacte, taskuri, întâlniri etc) .
 

Modulul Cumpărări şi Datorii

Modulul de Cumpărări şi Datorii permite gestionarea relaţiei cu furnizorii, începând de la înregistrarea ofertei de cumpărare şi până la realizarea recepţiei şi înregistrarea facturii finale. Totodată, el oferă instrumente pentru optimizarea stocurilor în corelaţie cu activităţile de producţie şi vânzare.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Posibilitatea realizării recepţiilor multiple şi a facturărilor multiple din comanda de cumpărare.
– Stabilirea unor politicii complexe de discounturi şi preţuri la nivel de furnizor, articol sau combinaţia dintre acestea.
– Facilitează stabilirea unor politici de aprovizionare la nivel de articol, pe diverse criterii (stoc minim, cantitate minimă, reluare comandă, stoc maxim etc.) ţinând cont totodată şi de timpii de aprovizionare specifici fiecărui furnizor.
– Permite înregistrarea unor cataloage de articole pe fiecare furnizor, cu codificarea de articol specifică furnizorului.
– Poate sugera plăţile către furnizori în funcţie de diferite criterii (prioritate, dată de scadenţă, posibile reduceri la plată etc.).
– Se poate stabili în sistem un flux de aprobări, astfel încât achiziţiile ce depăşesc un anumit prag valoric să nu poată fi operate fără o aprobare prealabilă.
– Permite urmărirea cantitativ-valorică a achiziţiilor dintr-o perioadă la nivel de articol şi furnizor, corelată şi cu o bugetare anterioară.
 

Modulul Depozit (Warehouse Management)

Modulul Depozit permite gestionarea optimizată a stocurilor, în funcţie şi de caracteristicile fizice ale articolelor, în conformitate cu politicile de stocare stabilite de către utilizator. Este ideal pentru manipularea unui volum mare de articole.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Posibilitatea organizării depozitului pe zone de recepţii, livrări şi înmagazinări.
– Zonele pot fi împărţite în compartimente (rânduri, rafturi etc.).
– Se pot determina parametrii fizici ai fiecărui compartiment (greutate acceptată, volum etc.) precum şi restricţii privind tipologia compartimentului (de exemplu temperatura, cantităţi minime şi maxime funcţie de articol).
– Se pot parametriza diferite reguli de înmagazinare iar pe baza lor sistemul sugerează compartimentele optime privind înmagazinarea.
– Propune lista de culegere (pick-list) pe baza căreia se realizează ridicarea articolelor pentru livrare.
– Permite reorganizarea articolelor în depozit pentru optimizarea spaţiului şi a timpului de culegere (picking).
– Permite reaprovizionarea compartimentelor bazată pe cantităţi predefinite de maxim şi minim.
– Permite integrarea cu aparatele de scanare prin intermediul tehnologiei ADCS (Automated Data Capturing System).
 

Modulul Fabricaţie (Producţie)

Modulul de Fabricaţie oferă o soluţie completă pentru definirea, urmărirea şi controlul proceselor de producţie. El funcţionează în strânsă corelaţie cu celelalte module (aprovizionare şi vânzare) asigurând o abordare integrată a procesului de producţie.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Permite definirea şi gestionarea reţetelor de producţie şi a versiunilor acestora, a fişelor tehnologice şi a capacităţilor de producţie
– Permite crearea şi gestionarea comenzilor de producţie pe diferite stări de producţie :
1.Simulate – pentru departamentul de cercetare –dezvoltare
2.Planificate sau ferm planificate – pentru planificarea eficientă a necesarului de materiale şi a capacităţilor de producţie
3.Lansate – pentru operarea modificărilor de stoc rezultate în urma procesului de producţie
4.Finalizate – pentru istoric şi analize ulterioare
– Permite crearea comenzilor de producţie automat, pe baza planificării, direct din comenzile de vânzare sau manual.
– Permite serializarea sau lotificarea atât a materiilor prime consumate cât şi a produselor finite obţinute.
– Permite analiza unui antecalcul de producţie pe baza componentelor, a timpilor de producţie şi a timpilor de parametrizare estimaţi pe loturi de producţie.
– Costul produsului finit se va determina automat pe baza consumului real de materii prime şi a costului de timp afectat producţiei; se pot defini şi costuri indirecte de producţie cu valoare fixă sau procentuală.
– Anumite cheltuieli indirecte se pot redistribui ulterior procesului de producţie, conform unor chei de repartizare definite de către utilizator.
– Oferă posibilitatatea planificării producţiei pe stoc, la comandă sau combinată.
 

Modulul Planificare Resurse

Modulul de Planificare Resurse permite definirea si urmărirea profitabilităţii asociată resurselor companiei (angajaţi, echipamente etc.). Este util îndeosebi pentru acele procese care au valoare adăugată mare şi în care factorul uman este determinant – zona serviciilor.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Posibilitatea de a defini resurse (angajaţi, echipamente) şi a le asocia costuri şi preţuri.
– Gestionarea disponibilităţii resurselor pe zile, săptămâni, luni.
– Alocarea resurselor lucrărilor în execuţie (proiectelor) şi comenzilor de service.
– Planificarea producţiei şi a proiectelor în funcţie de disponibilitatea şi capacitatea resurselor.
 

Modulul Resurse Umane

Modulul de Resurse Umane asigură evidenţa principalelor informaţii despre angajaţii companiei.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Gestionarea informaţiilor despre angajaţii companiei.
– Asocierea între resurse şi angajaţi.
– Evidenţa absenţelor angajaţilor.
– Obţinerea de rapoarte specifice.
 

Modulul Lucrări (Proiecte)

Modulul de Lucrări susţine planificarea, urmărirea şi controlul activităţilor specifice managementului proiectelor.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Definirea proiectelor pe faze şi pe elementele care se vor consuma în cadrul proiectului, conform cantităţilor şi preţurilor agreate cu clientul.
– Urmărirea cantitativ-valorică a abaterilor dintre ceea ce s-a bugetat/agreat şi consumurile efectiv realizate.
– Posibilitatea de a factura pe diferite faze ale proiectelor, pe o structură flexibilă de preţuri, fie cu cele agreate în contract fie cu cele care nu sunt cunoscute decât la momentul facturării.
– Permite utilizarea a 5 metode de recunoaştere şi înregistrare a producţie neterminate, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabile (I.A.S.).
– Se pot urmări proiectele în diverse valute.
 

Modulul Management Service

Modulul de Management Service permite gestionarea activităţii de service pentru articole aflate în garanţie şi pentru operaţiunile de service în general. Acesta acordă suport managementului prin instrumente de planificare a resurselor pentru operaţiunile de service.

Dintre funcţionalităţile modulului enumerăm:

– Managementul articolelor de service – se realizează prin înregistrarea articolelor de service cu toate informaţiile aferente: număr serial, listă de componente, informaţii contract, timpii de răspuns, data de început şi de sfârşit a garanţiei. Pentru componentele unui articol se poate ştii de câte ori au fost înlocuite acestea şi când anume.
– Managementul tarifelor de service - se realizează prin parametrizarea, întreţinerea şi urmărirea preţurilor de service, alocarea de preţuri fixe, minime şi maxime şi prin definirea grupelor de preţ pentru o perioadă limitată de timp, pentru un client specific.
– Managementul comenzilor de service - ajută la înregistrarea intervenţiilor apărute după vânzarea articolelor de service, a reviziilor şi reparaţiilor care se fac astfel încât să se poată obţine pentru un articol un istoric al intervenţiilor. Pentru contractele încheiate se generează automat comenzi conform termenilor stabiliţi în contract.
– Managementul contractelor de service - permite crearea unor oferte sau contracte pe baza modelelor standard predefinite.
– Planificarea comenzilor - presupune alocarea angajaţilor la comenzile de lucru în conformitate cu disponibilitatea şi abilităţile fiecăruia.

 

 

 

 

General rating
Ușurința în utilizare
0/5
Funcționalități
0/5
Suport tehnic
0/5
Raport calitate / preț
0/5

Solicită un demo pentru Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Recenzii

Părerea ta contează!

Ne dorim să creștem industria IT&C din România, iar acest lucru nu poate fi posibil decât printr-un sistem transparent de evaluare.
Vă rugăm să adăugați un review pentru produsul Microsoft Dynamics NAV (Navision) completând câmpurile de mai jos. Toate informațiile de contact sunt utilizate doar pentru validarea feedback-ului și nu vor fi publicate!