Societatea Nationala de Informatica

Istoric

Societatea Nationala de Informatica s-a infiintat in anul 1992 prin asocierea a 40 de Societati de Servicii Informatice distribuite in resedintele judetene- fostele Centre Teritoriale de Calcul Electronic, avand capital majoritar de stat.

Societatea Nationala de Informatica a avut o serie de realizari deosebite, dintre care:

 • crearea bazelor de date nationale cu participantii la marea privatizare (peste 12.000.000 inregistrari). Constituirea primei retele de teletransmisie si teleprelucrare date pe care s-au procesat listele cu persoanele participante la privatizare
 • crearea bazelor de date nationale si judetene ale populatiei (cu peste 22 000 000 inregistrari)
 • crearea bazelor de date judetene si procesarea listelor de alegatori pentru toate alegerile desfasurate dupa anul 1989
 • centre de consultanta, formare si perfectionare in informatica si management
 • societatile de informatica associate au realizat lucrari pentru export programe soft aplicativ si servicii de culegere si pregatire date pentru export
 • societatile asociate au realizat programe, aplicatii si sisteme informatice extinse in toata tara

Misiune si valori

Membru marcant in activitatea de promovare a sectorului informational, Societatea Nationala de Informatica isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective:

 • Sa fie liderul educatiei in infomatica, iar SNI sa constituie o marca si un nume de prestigiu pe piata instruirii informatice si a programelor de consultanta.
 • Sa fie lider pe piata solutiilor integrate de crestere a performantelor manageriale ale companiilor .
 • Sa se constituie intr-o adevarata "unitate de masura" a standardului de calitate pentru produsele si serviciile furnizate pe piata, contribuind astfel la formarea si dezvoltarea sistemelor informatice, precum si la cresterea valorii organizationale a companiilor.

Un asemenea obiectiv necesita o serie de valori pe care Societatea Nationala de Informatica le urmareste cu strictete:

 • Imbunatatirea performantei si valorificarea eficienta a resursei umane, considerata cea mai importanta resursa si "motorul" oricarei companii.
 • Calitatea, constanta si promptitudinea cu care sunt furnizate serviciile si produsele marca SNI.
 • Loialitatea cu care sunt tratati clientii si asigurarea confidentialitatii, pentru obtinerea unui grad cat mai inalt de satisfactie a acestora.
 • Asigurarea unui mediu competitiv si promovarea unei politici de egalitate a sanselor pentru angajati in procesul de devenire profesionala, fara discriminari de orice natura

Resurse

Societatile de informatica asociate dispun de:

 • spatii moderne dotate cu mobilier, tehnica de calcul performamnta, retele de calculatoare, licente software, platforme internet;
 • specialisti cu experienta in analize de sistem, proiectare, programare in variate limbaje si medii de programare,retele si baze de date;
 • specialisti cu experienta in studii de fezabilitate si proiecte dupa metodologia Phare si C.E.;
 • specialisti cu experienta in culegere date si creare baze de date de mari dimensiuni;
 • specialisti cu experienta in crearea si vanzarea de sisteme la cheie,echipamente si service hard si soft.

APLICAȚII INFORMATICE ALE COMPANIEI SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA

CentroManager

CentroManager

Vizualizare

Sistem financiar-contabil ce permite realizarea contabilitatii generale, evidenta case, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, inregistrarea clientilor, precum si multe

CentroSalarii

CentroSalarii

Vizualizare

Aplicatie pentru salarizare si resurse umane, care permite gestionarea datelor personale si evidenta personalului, calculul concediilor, fise de post si state de functii, precum si multe

CentroTax

CentroTax

Vizualizare

Pachet de programe Impozite si Taxe Locale pentru persoane fizice si juridice ce permite calculul impozitelor si taxelor, calculul bonificatiilor, urmarirea debitelor si generarea borderoului de debite, precum si multe

CentroVenit

CentroVenit

Vizualizare

Aplicaţia realizează informatizarea activităţii de gestiune a ajutoarelor sociale pentru venit minim garantat conform reglementărilor legale în domeniu (Legea

CentroUrban

CentroUrban

Vizualizare

Aplicatie care realizeaza informatizarea activitatii de gestiune a documentatiei eliberate pentru activitatea de urbanism conform reglementarilor legale în

CentroReg

CentroReg

Vizualizare

Aplicatie pentru registrul agicol, actualizat cu noile prevederi legale in domeniu, care cuprinde toate datele din registrele agricole ale comunei privind proprietatile si modul de utilizare a acestora atat pentru persoane fizice cat si pentru

CentroMEC

CentroMEC

Vizualizare

Aplicatie destinata scolilor si liceelor care vine în sprijinul dumneavoastră pentru evidenţierea şi listarea directă pe formularele tip emise de MEC a diverselor certificate, diplome, adeverinţe şi foi

CentroTerm

CentroTerm

Vizualizare

Aplicatie care permite introducerea, centralizarea şi prelucrarea dosarelor pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor conform OUG 107/

CentroCAD

CentroCAD

Vizualizare

Aplicaţie şi servicii informatice pentru gestionarea legilor fondului funciar - scanare, prelucrare date şi crearea bazelor de date computerizate pentru arhivarea electronică a tuturor documentelor legate de legile fondului