Nexus GestiuneAgricola este o aplicatie de tip ERP, avand o interfata intuitiva si fiind usor de folosit.

Nexus GestiuneAgricola are ca si functionalitati urmatoarele:

  • defalcarea nomenclatorului teritorial pe localitati/comune, tarlale si parcele;
  • posibilitatea identificarii tarlalelor dupa: denumire, numar, categorie de folosinta si pretul arendei exprimat in lei/ha;
  • impartirea categoriilor de folosinta a terenurilor in: arabil, vii, livezi, pasuni, vii, fanete, paduri, alte categorii neagricole;
  • identificarea parcelelor dupa numar si bloc fizic pentru delimitarea in spatiu;
  • introducerea si identificarea contractelor de arenda dupa: numar titlu, data titlu, titular, numar contract, data contract, data expirare;
  • posibilitate de calcul si stopaj la sursa a impozitului;
  • intocmirea registrului de casa in urma efectuarii platilor catre arendasi;
  • generare automata de articole contabile privind operatiunile efectuate;
  • rapoarte cu privire la contracte: borderou contracte, lista titulari contracte, lista tarlale, lista parcele;
  • preluare automata a contractelor de la un an agricol la altul.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

Agricultura