Charisma Collection este o soluţie software puternică, special proiectată pentru a uşura activităţile de colectare a debitelor, pentru procesul de reposesie precum şi în privinţa remarketing-ului. Această platformă permite creşterea eficienţei returnării restanţelor avute de clienţii companiei, creşterea lichidităţilor şi reducerea costurilor cu gestionarea creanţelor clienţilor. 

În situaţii economice ostile, principalul avantaj competitiv al organizaţiilor devine disponibilitatea de lichidităţi în cont. Iată de ce eforturile de recuperare a datoriilor de la clienţi sunt prioritare, angajaţii alocându-şi un buget semnificativ de timp pentru disputa facturilor şi a încasării acestor datorii. De obicei, acest procedeu implică mai multe departamente, de la vânzări, financiar, relaţii cu clienţii, până la firme externe în cazul externalizării acţiunilor de recuperare debite sau juridice. Cum existenţa numerarului este vitală, oferind stabilitate şi agilitate în câştigarea unor noi oportunităţi de afaceri, compania trebuie să întreprindă acţiuni concrete rapid, pentru a nu pune în pericol poziţia organizaţiei pe piaţă şi relaţia cu clienţii. 

Charisma Collection este o soluţie software puternică, special proiectată pentru a uşura activităţile de colectare a debitelor, pentru procesul de reposesie precum şi în privinţa remarketing-ului. Această platformă permite creşterea eficienţei returnării restanţelor avute de clienţii companiei, creşterea lichidităţilor şi reducerea costurilor cu gestionarea creanţelor clienţilor. 

 

Suita Charisma Collection este formată dintr-o serie de module care acoperă arii specifice procesului de colectare debite. Astfel, modulul Collection este dedicat recuperării debitelor, modulul Legal duce la optimizarea managementului de recuperare daune morale sau fizice, modulul Repossession optimizează gestiunea bunurilor recuperate, precum şi a amenzilor suplimentare pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru a acoperi costurile vânzătorului de reintrare în posesie, iar modulul Remarketing optimizează fluxul de recuperare şi de revânzare a bunurilor recuperate. Aceste module pot funcţiona de sine stătător dar, integrate, formează cea mai puternică, titrată şi implementată soluţie de colectare a debitelor din România.

Collection

Cu ajutorul modulului Collection, atât compania de servicii financiare, distribuitoare, sau furnizoare de servicii diverse, cât şi firma specializată în recuperarea debitelor restante, administrează eforturile de recuperare debite, în paşi simpli dar concreţi: indentifică datornicii, crează tichetele de delicvenţă, adminstrează conturile datornicilor, şi urmăreşte şi finalizează procesul de recuperare.

Repossession

Când alte încercări de a convinge debitorul de a efectua plăţile restante nu reuşesc să acopere delincvenţa împrumutului, apare procesul de reintrare în posesie a unei garanţii ce asigură acest împrumut sau chiar a obiectului tranzacţionat. Modulul repossesion optimizează gestiunea bunurilor recuperate, precum şi amenzile suplimentare pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru a acoperi costurile vânzătorului de reintrare în posesie.

Legal

Modulul Legal duce la optimizarea managementului de recuperare a daunelor morale sau fizice. Prin integrarea cu suita Charisma Collection, acest modul oferă continuitate în procesul de colectare a creanţelor de la clienţi, diminuând prejudiciile şi crescând şansele de profit pentru companiile finaţatoare.

Remarketing

Numai o legătură strânsă între procesul de colectare şi procesul de vânzare, facturare, şi restul activităţilor operaţionale, poate aduce avantajul îmbunătăţirii managementului creanţelor, accelerării încasărilor, sau optimizării capitalului în derulare. Modulul Remarketing aduce beneficiul urmăririi întregului flux de recuperare şi de revânzare a bunurilor recuperate, înlesnind eforturile de poziţionare a produsului spre vânzare sau închiriere.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

Financiar - contabilitate