Platformă de predare/învăţare şi management

al conţinutului educaţional multimedia

AeL – platformă completă de eLearning

Bazată pe principii educaţionale moderne, AeL este o platformă modernă de instruire şi gestiune a conţinutului educaţional, dedicată instituţiilor de învăţământ şi corporaţiilor.

Cui se adresează

AeL este un sistem prin excelenţă flexibil, putând fi folosit în diferite limbi, regiuni, pe niveluri de studiu şi tipuri de instituţii de învăţământ.

Platforma oferă funcţionalităţi complete pentru toţi participanţii la procesul educaţional - elevi, profesori, directorii instituţiilor, personal administrativ şi părinţi.

Factorii responsabili de buna desfăşurare a procesului educaţional beneficiază prin platforma AeL de un suport adecvat în domeniile decizional, control, planificare, prognoză, urmărire şI previziune.

Funcţionalităţi

Platforma de eLearning AeL oferă suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, administrare a conţinutului, gestionare şi monitorizare a întregului proces educaţional.

AeL este optimizat pentru:

 • învăţare sincronă - profesorul controlează în întregime procesul educaţional, creând, adaptând şi monitorizând mediul de instruire
 • învăţare asincronă - studiu în ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare
 • testare şi evaluare - pentru a veni în întâmpinarea nevoilor instituţiilor de învăţământ de a măsura impactul şi eficacitatea procesului didactic

Beneficii

Principalele beneficii oferite de utilizarea platformei AeL în procesul de predare/învăţare sunt:

 • sprijinirea procesului didactic prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia profesorilor un instrument complementar, flexibil şi eficient
 • monitorizarea procesului de instruire şi a rezultatelor obţinute de cursanţi, atât pe perioada cursurilor, cât şi după finalizarea acestora
 • posibilitatea de a planifica în mod eficient resursele (profesori, săli de curs)
 • facilitarea procesului de învăţare, mărind receptivitatea şi gradul de asimilare a cunoştinţelor:
  • stimularea multisenzorială în prezentarea informaţiei
  • activitatea de explorare/căutare individuală a informaţiei şi de operare asupra ei
  • schimbul de informaţii şi colaborarea în rezolvarea unor sarcini de lucru
  • diversitatea surselor de informaţie
  • stimularea gândirii analitice
  • învăţarea orientată spre rezultate
 • stimularea creativităţii şi competiţiei, a lucrului individual şi în echipă
 • posibilitatea de simulare a unor fenomene ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice costisitoare sau dificil de procurat
 • trecerea de la învăţarea bazată pe memorarea mecanică a informaţiei ("Learning by memorizing") la învăţarea bazată pe experiment, pe descoperire ("Learning by doing")

Ce este AeL?

AeL este o soluţie modernă de eLearning, oferind facilităţi de gestionare şi prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional, precum materiale interactive de tip multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări şi teste.

În dezvoltarea sistemului AeL, specialiştii SIVECO Romania sunt sprijiniţi în permanenţă de pedagogi şi psihologi cu experienţă.

Profesori universitari şi personalităţi academice, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, instructori, elevi, studenţi şi tutori s-au implicat activ în realizarea de materiale didactice, aducându-şi astfel contribuţia la dezvoltarea platformei AeL.

Componente

1. Biblioteca virtuală. Învăţarea asincronă Prin intermediul AeL utilizatorii dispun de o bibliotecă electronică, o adevărată bază de cunoştinţe care înmagazinează şi sistematizează o mare cantitate de informaţii şi materiale educaţionale, fiind adaptabilă, configurabilă şi indexabilă. AeL permite administratorul platformei să organizeze informaţiile din baza de date în cadrul unor ierarhii definite la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în parte. 2. Clasa Virtuală. Învăţare sincronă Prin folosirea clasei virtuale, profesorul are posibilitatea de a: controla transferul conţinutului educaţional către elevi controla nivelul de interacţiune a elevilor cu AeL administra şi monitoriza testele comunica cu elevii prin forumuri de discuţii controla activitatea elevilor, monitorizând în timp real ecranele de lucru şi rapoartele on-line adapta desfăşurarea orei conform ritmului şi progreselor fiecărui cursant obţine rapoarte diverse şi complexe privind desfăşurarea activităţii didactice 3. Testare În procesul de testare şi evaluare, profesorii au la dispoziţie, prin intermediul platformei AeL, un motor pentru crearea automată a testelor, beneficiind şi de asistenţă pentru evaluare 4. Administrare AeL are implementate cele mai noi tehnici în materie de securitate, accesul în sistem fiind securizat prin nume de utilizator şi parole unice. Administrarea aplicaţiei este un proces simplu şi modelează drepturile / rolurile pe utilizatori sau grupuri de utilizatori. 5. Administrarea instituţiilor de învăţământ Prin modulul de administrare a instituţiilor de învăţământ (AeL School Manager) utilizatorii au posibilitatea gestionării şi monitorizării informaţiilor referitoare la: structura organizatorică (pe niveluri sau grupe de studiu) ore susţinute folosind platforma AeL profesori elevi statistici atât asupra procesului didactic, cât şi asupra celui administrativ, facilitând alocarea optimă a resurselor interne fiecărei instituţii în procesul educaţional. 6. DICTUS - dicţionar multifuncţional Utilizatorii AeL au la dispoziţie şi un dicţionar electronic integrat cu toate celelalte module - DICTUS. 7. Colaborare Modulul de colaborare este un sistem care permite comunicarea în timp real între utilizatori, folosind diverse modalităţi de comunicare, incluzând audio şi video, mesaje scrise, partajarea aplicaţiilor şi o tablă virtuală pentru desene. Suita de aplicaţii de colaborare facilitează lucrul în echipă şi a proiectelor colaborative, transformând procesul de predare/învăţare într-o experienţă plăcută.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

eLearning