Navigation

Ai o întrebare?

Ai nevoie de informații suplimentare sau de acces la un demo? Îți vom răspunde în cel mai scurt timp!

CentroManager

CentroManager

Societatea Nationala de Informatica

Sistem financiar-contabil ce cuprinde urmatoarele module:

 • Contabilitate generala
 • Casa - preluarea incasarilor de la clienti (debitori) si achitarilor catre furnizori (creditori) pe analitice cu specificarea articolului bugetar
 • Banca
 • Mijloace fixe - evidenta mijloacelor fixe, reevalurea mijloacelor fixe, calculul amortizarii mijloacelor fixe, mişcari mijloace fixe, istoric mijloace fixe
 • Obiecte de inventar - evidenta obiectelor de inventar pe compartimente si gestiuni (salariaţi)
 • Gestiunea materialelor, marfurilor si a serviciilor - preluarea stocurilor, a facturilor (avize) de la furnizori, receptii de materiale, preluare bonuri de consum, procese verbale minusuri (plusuri) de inventar, bonuri de transfer
 • Furnizori - inregistrare facturi furnizori, urmarire plati catre furnizori
 • Clienti - inregistrare facturi clienti
 • Debitori/Creditori - urmarire plati, incasari, justificari
 • Contracte - urmarirea contractelor in derulare (gradul de realizare a contractului si platile efectuate)
 • Execuţie bugetară şi extrabugetară - cont de executie bugetare, anexe bugetare (Anexa 5 - venituri, Anexa 6 - cheltuieli, Anexa 8 - venituri proprii, Anexa 9 - venituri proprii plus sunventii, Anexa 10 - venituri proprii, cheltuieli, Anexa 11 - venituri proprii plus subventii, cheltuieli, Anexa 12 - buget local venituri, Anexa 13 - buget local- cheltuieli, etc)
 • ALOP (Angajamente, Lichidari, Ordonantari si Plati)

Referinţe: Administratia Pietelor Sector 1, Administratia Pietelor Sector 2, Administratia Pietelor Sector 5, Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu"

Informații despre soluție

Modalitate de licențiere: On premises

Modalitate de accesare: Instalare pe calculator/server

Sistem de operare: Windows

Limba în care este disponibilă aplicația: Română

Accesare de pe dispozitive mobile: Nu

Integrare cu alte sisteme: Nu

Instruire: Curs, Prin intermediul documentației

Suport tehnic: În intervalul orelor lucrătoare

APLICAȚII INFORMATICE ALE COMPANIEI SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA

CentroManager
CentroManager

Sistem financiar-contabil ce permite realizarea contabilitatii generale, evidenta case, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, inregistrarea clientilor, precum si multe

Vizualizare
CentroSalarii
CentroSalarii

Aplicatie pentru salarizare si resurse umane, care permite gestionarea datelor personale si evidenta personalului, calculul concediilor, fise de post si state de functii, precum si multe

Vizualizare
CentroTax
CentroTax

Pachet de programe Impozite si Taxe Locale pentru persoane fizice si juridice ce permite calculul impozitelor si taxelor, calculul bonificatiilor, urmarirea debitelor si generarea borderoului de debite, precum si multe

Vizualizare
CentroVenit
CentroVenit

Aplicaţia realizează informatizarea activităţii de gestiune a ajutoarelor sociale pentru venit minim garantat conform reglementărilor legale în domeniu (Legea

Vizualizare
CentroUrban
CentroUrban

Aplicatie care realizeaza informatizarea activitatii de gestiune a documentatiei eliberate pentru activitatea de urbanism conform reglementarilor legale în

Vizualizare
CentroReg
CentroReg

Aplicatie pentru registrul agicol, actualizat cu noile prevederi legale in domeniu, care cuprinde toate datele din registrele agricole ale comunei privind proprietatile si modul de utilizare a acestora atat pentru persoane fizice cat si pentru

Vizualizare
CentroMEC
CentroMEC

Aplicatie destinata scolilor si liceelor care vine în sprijinul dumneavoastră pentru evidenţierea şi listarea directă pe formularele tip emise de MEC a diverselor certificate, diplome, adeverinţe şi foi

Vizualizare
CentroTerm
CentroTerm

Aplicatie care permite introducerea, centralizarea şi prelucrarea dosarelor pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor conform OUG 107/

Vizualizare
CentroCAD
CentroCAD

Aplicaţie şi servicii informatice pentru gestionarea legilor fondului funciar - scanare, prelucrare date şi crearea bazelor de date computerizate pentru arhivarea electronică a tuturor documentelor legate de legile fondului

Vizualizare