Implementarea unei solutii ERP produce valoare reală companiilor prin oferirea unui suport real în transformarea proceselor interne din cadrul companiei şi prin susţinerea obiectivelor de business.

Charisma ERP 2013 este un sistem informatic integrat destinat managementului resurselor companiilor de orice dimensiune, în vederea optimizării şi simplificării proceselor interne de business. Charisma ERP este un sistem multi-modul, special proiectat pentru a oferi suport tuturor sectoarelor de business dintr-o companie, prin standardizarea proceselor decizionale sau productive, şi prin introducerea celor mai bune practici specifice fiecărui sector de activitate în parte. 

Flexibilitatea şi uşurinţa adaptării la legislaţia şi la mediul de afaceri românesc a  transformat Charisma ERP în cea mai bine vândută soluţie ERP la nivel de mid-market din România. În prezent, sistemele ERP Charisma susţin operaţiunile celor mai puternice organizaţii din sectoare ca distribuţie, retail, vânzări şi achiziţii, producţie, transport, medical-farmaceutic, construcţii sau servicii.

În ultimii trei ani, TotalSoft s-a clasat pe primul loc în topul furnizorilor de solutii ERP in România, conform studiului realizat de compania de analiză de piaţă Pierre Audoin Consultants.

Sistemele ERP Charisma sunt implementate în 17 ţări europene, printre care Polonia, Serbia, Rusia, Ungaria, Cehia, Grecia, Republica Moldova, Ucraina, Albania, Bulgaria, Austria şi Senegal.

Beneficii:

 • Trasabilitate – sistemul permite urmărirea evoluţiei oricărui document primar din companie (din ce a fost generat, ce alte documente a generat, în ce module a fost folosit, etc.) precum şi a persoanelor care lucrează şi realizează modificări în baza de date.
 • Integrabilitate – soluţia integrează întreaga activitate a unei companii într-un sistem unitar cu o baza de date unică.
 • Flexibilitate - sistemul se mulează pe activitatea companiilor din toate domeniile de activitate, datorită extensiilor specifice, flexibile şi rapid configurabile de care dispune (retail, leasing, contracte, rate, credite, asigurări, producţie, service, parc-auto, managementul flotelor, resurse umane şi salarizare, etc.)
 • Modularitate - structura pachetului este modulară, fiecare aspect al activităţii unei companii fiind tratat într-un mod specific şi adecvat.
 • Scalabilitate şi fiabilitate – se poate porni de la o configuraţie minimă, module suplimentare putând fi adăugate ulterior. În plus, pachetul software nu necesită transformări în cazul unor modificări esenţiale ale dimensiunii şi complexităţii companiei.
 • Securitate – sistemul asigură un nivel avansat de securitate, drepturile sau restricţiile utilizatorilor ajungând până la nivelul câmpurilor din baza de date.
 • Configurabilitate ridicată în ceea ce priveşte tranzacţiile, modelele de contare, rapoartele specifice, planurile de conturi, centrele de cost.
 • Adaptabilitate – sistemul, deşi iniţial a fost dezvoltat pentru piaţa romanească, este implementat cu succes în companii din Polonia, Serbia, Albania, Turcia, Grecia, adaptându-se la mediul de afaceri şi la legislaţia specifică acestor ţări.
 • Raportare – sistemul asigură proiecţia întregii activităţi în setul de documente tip - raportările impuse de legislaţie, raportări specifice, documentele prevăzute de procedurile interne -  eliminând astfel inconsistenţele şi redundanţele.
 • Arhivarea datelor – sistemul asigură un mod de arhivare a datelor complet configurabil în scopul eficientizării folosirii spaţiului de pe hard-disk simultan cu obţinerea unei viteze sporite de lucru.
 • Aliniere la obiectivele organizaţionale - control în timp real, optimizarea activităţii şi creşterea eficienţei, suport decizional.
 • Orientare pe procese, fluxuri de documente şi evenimente

Charisma ERP 2013 este structurat pe trei niveluri:

Charisma Core Business
Charisma Core Business este pachetul de bază şi nucleul acestei solutii ERP, fiind perfect compatibil cu specificul oricărui sector de activitate. Orice implementare a sistemului Charisma ERP trebuie să includă obligatoriu acest nucleu, fără de care restul modulelor nu funcţionează. Soluţia este formată din opt module distincte, perfect integrate între ele, care au fost adaptate în timp proceselor critice din diverse verticale de business: Contabilitate, Financiar, Imobilizări, Vânzări, Achiziţii, Stocuri, Bugete şi Comerţ Exterior.

Module Adiţionale
Modulele adiţionale adaptează nucleul acestei solutii ERP la specificul de business al oricărei organizaţii, indiferent de dimensiune sau complexitate. În prezent există numeroase module adiţionale, proiectate special pentru a acoperi nevoi specifice celor mai importante domenii de activitate: Financiar-bancar, Servicii, Distribuţie, Retail, Producţie, Medical-farmaceutic, Construcţii, Proiectare, sau Utilităţi.

Pe lângă modulele adiţionale, Charisma ERP se integrează nativ cu toate soluţiile din cadrul Charismei Business Suite, formând cea mai puternică suită de aplicaţii software de pe piaţa de sisteme ERP adaptate legislaţiei şi nevoilor pieţei româneşti. Astfel, sisteme ERP precum Charisma Medical Software, Charisma HCM, Charisma Office Automation, Charisma Cost Control, Charisma Collection, CRM, sau Charisma Analyzer şi Primavera oferă organizaţiilor de orice dimensiune, transparenţa şi agilitatea necesare luării celor mai bune decizii strategice.

Contabilitate

Modulul Contabilitate este soluţie software robustă, care adună datele din toate module operaţionale ale sistemului Charisma ERP şi le integrează într-o formă contabilă. Indiferent de structura, dimensiunea, cadrul internaţional, limba, moneda sau planul de conturi al companiei, modulul are capacitatea de a furniza centralizat date financiare, informaţii esenţiale despre poziţia financiară a companiei, sau despre rezultatele şi evoluţia performanţei financiare în timp.

Imobilizări

Modulul Imobilizări are rolul de a asigura urmărirea permanentă, corectă şi eficientă a imobilizărilor corporale (mijloace fixe şi obiecte de inventar) şi a celor necorporale amortizabile (programe de calculator, licenţe, brevete, mărci). Modulul Imobilizări oferă o imagine unitară asupra mijloacelor fixe deţinute de companie, dar şi a alocărilor, cantităţilor, locaţiilor, întreţinerii sau deprecierii acestor mijloace fixe.

My Tasks

My Tasks este un modul special proiectat pentru a simplifica urmărirea şi actualizarea stadiului de realizare a activităţilor zilnice. Modulul este perfect integrat în Charisma ERP Core, astfel încât utilizatorul poate transfera sau sincroniza uşor activitătile proprii cu alte soluţii de planificare (gen MS Outlook).

Financiar

Modulul Financiar este un instrument puternic şi complex de monitorizare a fluxurilor de bani prezente şi viitoare din cadrul unei companii, pe ansamblul ei sau pe subunităţi componente. Astfel, informaţiile obţinute din integrarea tuturor datelor relevante despre circulaţia banilor în cadrul companiei pot fi utilizate pentru analiza activităţii anterioare şi pentru eficientizarea operaţiunilor viitoare.

Managementul Bugetelor

Modulul Bugete permite definirea, planificarea şi controlul consolidat al bugetelor, pe perioade distincte de timp, în organizaţii de orice dimensiune sau complexitate, indiferent de sectorul de activitate în care activează. Modulul Bugete se constituie într-un instrument puternic de eficientizare a activităţii financiare a unei companii, prin identificarea din timp a oportunităţilor de salvare a banilor pentru cheltuieli cunoscute sau necunoscute din viitor.

Comerţ Exterior

Modulul Comerţ Exterior automatizează şi optimizează toate operaţiunile specifice activităţilor de import şi export, indiferent de sectorul de activitate. Modulul asigură urmărirea comenzilor furnizorilor externi, a traseului mărfurilor, a activităţilor de lohn, a importurilor temporare sau permanente, a protocoalelor vamale în Uniunea Europeană, a taxelor şi comisioanelor vamale, oferind un suport esenţial reducerea costurilor operaţionale în organizaţii de orice dimensiune.

Vânzări

Modulul Vânzări este o componentă obligatorie a sistemului integrat Charisma ERP, special proiectată pentru asigurarea unei gestionări corecte şi eficiente a activităţiilor de vânzare specifice fiecărui sector de activitate. Modulul automatizează şi centralizează cererile de ofertă, ofertele, comenzile, facturile, avizele, campaniile de discount-uri sau promoţii, tipurile de clienţi, zonele de vânzare, sau zonele de livrare.

Cash Flow

Modulul Cash Flow este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul organizaţiei dumneavoastră. Obiectivul acestui modul este de a informa corect şi rapid managementul companiei şi de a menţine un nivel optim al fluxului de bani.

Achiziţii

Modulul Achiziţii acoperă toate funţionalităţile de bază ale unui sistem informatic integrat destinat automatizării şi optimizării proceselor de aprovizionare şi achiziţie, de la cererea de achiziţionare a unui articol, şi până la intrarea în gestiune a articolelor achiziţionate. Modulul Achiziţii este folosit de cele mai puternice organizaţii din România, fiind perfect adaptabil specificului oricărei companii, indiferent de dimensiune sau complexitate.

Gestiune Stocuri

Modulul Gestiune Stocuri are rolul de a asigura o monitorizare şi administrare eficientă a stocurilor complexe de materii prime, materiale, produse finite şi semifabricate, cât şi a obiectelor de inventar. Modulul Gestiune Stocuri este implementat şi utilizat cu succes în cele mai puternice organizaţii din România, fiind perfect adaptabil specificului oricărei companii, indiferent de dimensiune, complexitate sau sector de activitate.

Software Leasing Financiar

Modulul software Leasing Financiar este special proiectat pentru a optimiza şi simplifica managementul contractelor şi operaţiunile de leasing financiar. Soluţia acoperă tot fluxul intern al companiilor de servicii financiare, de la stabilirea contactelor cu pontenţialii clienţi şi până la finalizarea contractului semnat cu aceştia, fiind compatibil cu orice legislaţie sau pachet de finanţare, orice tip de raportare a debitelor clienţilor sau normelor IFRS, orice limbă sau flux de business.

Fleet Management

Modulul Managementul Flotelor eficientizează gestiunea auto a vehiculelor, a camioanelor sau dubelor, proprietate a companiei sau aflate în grija unei firme specializate, reducând semnificativ costurile de operare şi asigurând buna funcţionare a acestora. Soluţia automatizează calculul costurilor şoferilor şi a traseelor de lucru, optimizând parcul auto şi contribuind semnificativ la creşterea profitabilităţii companiei.

Cell Monitor

Charisma Cell Monitor este imaginea grafică, intuitivă şi actualizată a organizaţiei dumneavoastră. Fără a fi nevoie de intervenţia utilizatorului, indicatorii de performanţă sau operaţionali ai companiei îşi modifică valorile la secundă, în funcţie de evoluţia lor reală, şi pot fi accesaţi în orice moment, din orice loc, prin orice tip de dispozitiv mobil cu acces Internet. Inclusiv prin IPad.

Stock Replenishment

Modulul Stock Replenishment eficientizează şi optimizează procesul de pregătire a stocurilor oricărui tip de organizaţie pentru vânzăriile viitoare, anticipate şi calculate în mod automat. Bazându-se pe istoria rulajelor şi cererilor de la clienţi, dar şi pe constrângerile logice ale companiei, stocul se completează permanent, prin programări şi comenzi la furnizori, sau prin relocare de marfă din depozitul central în sucursale, fără intervenţia şi efortul manual tradiţional.

Producţie

Charisma Producţie este un produs destinat companiilor producătoare de materiale, produse finite şi semi-fabricate, indiferent de tipul acestora. Parcurgând toate etapele de producţie, de la lansarea tehnologică şi antecalcul, urmărirea producţiei, şi până la postcalcul, funcţionalităţile modulului acoperă producţia pe comenzi (serie mică), pe stoc (serie mare), sau producţia de unicate. Soluţia acoperă producţia de tip asamblare (WorkShop), dar şi producţia de tip flux de procese (WorkFlow).

Utility Expense Management

Modulul Utility Expense Management este special proiectat pentru organizarea și eficientizarea managementului contractelor și facturilor asociate serviciilor recurente. Modulul soluției Charisma aduce o productivitate organizatorică sporită și reduce costurile și penalitățile asociate operațiunilor de management asociat cheltuielilor recurente.

Facturare electronică

Înlocuirea facturii clasice cu cea electronică și trasmiterea ei în mod digital îmbunătățește comunicarea, reduce costurile de emitere și administrare a facturilor și, nu în ultimul rând, susține protecția mediului.

Software Leasing Operaţional

Modulul Leasing Operaţional este o soluţie software flexibilă dedicată companiilor furnizoare de servicii financiare de leasing operaţional, optimizând toate operaţiunile aferente flotelor închiriate pe perioade determinate. Cu peste 80% cotă de piaţă, soluţia software Charisma se detaşează net în segmentul de leasing operaţional, cele mai puternice companii în domeniul folosind-o cu succes.

Wholesale Financiar

Modulul Financial Wholesale monitorizează şi administrează eficient contractele de wholesale semnate cu dealerii, sau încheiate între doi parteneri terţi, în vederea vânzării de bunuri în cantităţi mari în condiţiile unei finanţări avantajoase oferite de către companie. Soluţia facilitează calculul de dobânzi şi taxe asociate contractelor şi păstrează istoricul tuturor modificărilor intervenite în viaţa contractelor de wholesale.

Credite

Modulul Credite este un produs dedicat administrării şi optimizării creditelor de consum, ipotecare sau a cardurilor de credit acordate atât persoanelor fizice, în mod direct, cât şi firmelor, pentru finanţări de echipamente sau dezvoltarea unor afaceri în diverse domenii. Soluţia acoperă întreg fluxul operaţional şi financiar al acordării creditelor, contribuind semnificativ la eficientizarea procesului de creditare, şi la reducerea birocraţiei şi a costurilor operaţionale.

WMS (Warehouse Management)

Charisma Warehouse Management este o soluţie avansată de optimizare a stocurilor din depozite. Produsul permite eficientizarea fluxurilor de mărfuri şi produse, recepţia lor în gestiune, structurarea geometrică şi logică a zonelor de depozitat, prelucrarea şi dispunerea logistică a ambalajelor, precum şi alegerea şi livrarea pachetelor, în mod optim, către clienţii finali. Charisma Warehouse Management este perfect adaptată companiilor din distribuţie şi retail, indiferent de dimensiune sau complexitate.

Portfolio Management

Charisma Portfolio Management este un produs dedicat administrării lucrărilor, proiectelor şi contractelor proprii ale companiilor de orice dimensiune. Soluţia integrează şi optimizează activităţile desfăşurate între diverse entităţi ale unei companii, de la ofertare, negociere, semnare, urmărire, derulare, modificare, şi până la finalizare. Perfect integrat cu Charisma ERP, modulul reduce riscurile specifice administrării proiectelor mari şi eficientizează procesul de contractare a clienţilor, furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

Managementul Litigiilor

Acest modul eficientizează managementul procedurilor şi dosarelor juridice, permiţand evidenţa, gestiunea şi raportarea acestora. Rapoartele obţinute cu ajutorul acestei aplicaţii vor oferi o imagine completă asupra litigiilor în care instituţia este implicată, incluzând detalii precum: cost, timp de rezolvare, valoare, obiect, sursă litigiu.

Web Leasing

Modulul de Web Leasing monitorizează şi administrează procesele implicate de derularea activităţii de leasing pe web. Acest modul include trei niveluri: front office, zona tampon şi back office. Aplicaţia de front office permite vizualizarea ofertei de leasing şi trimiterea unei cereri de credit pentru o anumită ofertă financiară. Motorul decisional este de asemenea disponibil în cadrul aplicatiei de front office permiţând astfel validarea rapidă a cererii de finanţare.

Factoring

Modulul Factoring aduce beneficiul integrării managementului contractelor de finanţare în regim factoring, crescând profitabilitatea şi îmbunătăţind portofoliul de clienţi al companiei. Soluţia administrează într-un mod flexibil liniile de creditare, produsele financiare valabile, categoriile de risc de încadrare a clienţilor, dar şi mecanismele de calcul a dobânzilor sau discounturilor.

Credite Web

Modulul Credite Web este o aplicație online dedicată gestionării în timp real a cererilor de creditare, indiferent de tipul acestora (de consum, ipotecare sau a cardurilor de credit), în vederea acordării lor atât persoanelor fizice, în mod direct, cât şi firmelor, pentru finanţări de echipamente sau dezvoltarea unor afaceri în diverse domenii.

Self Service

Charisma SelfService este o platformă de comunicare rapidă în eficientă, între organizaţie şi partenerii de afaceri, clienţi sau furnizori, care reduce costurile operaţionale ale departamentelor de relaţii cu clienţii, măreşte satisfacţia şi loialitatea clienţilor companiei, eficientizează eforturile de marketing şi pune bazele unor noi canale de venituri. Peste 200,000 de parteneri ai unor companii de servicii financiare, distribuţie sau telecomunicaţii din România beneficiază de platforma Charisma SelfService.

Financial Risk Assessment

Charisma Financial Risk Assessment este un serviciu perfect integrat cu Charisma ERP, care oferă informaţii financiare şi operaţionale critice despre companiile româneşti declarative de rezultate financiare. Din surse financiare sigure şi acreditate, Charisma Financial Risk Assessment pune la dispoziţia instituţiilor financiare, bancare sau nebancare, şi nu numai, instrumente şi parametri de evaluare a riscului de colaborare sau creditare cu potenţialii parteneri.

Dashboard

Charisma Dashboard reprezintă o soluție integrată cu funcție de căutare și accesibilitate ridicată.

Refinanţare

Modulul Refinanţare este o soluţie software dedicată optimizării şi simplificării operaţiunilor cu contractele de finanţare a activităţilor interne sau a contractelor de leasing, eficientizând administrarea împrumuturilor de la acţionari sau a creditelor bancare. Sistemul gestionează unitar toate liniile de finanţare şi refinanţare, oferind o imagine unitară, transparentă, managementului companiei.

Asigurări

Modulul Asigurări este un produs software robust, complet, care optimizează administrarea riscurilor privind patrimoniul, riscurile financiare, de răspundere civilă sau personale. Soluţia oferă un set integrat de instrumente destinate urmăririi contractelor şi poliţelor de asigurare de orice tip (de bunuri, de risc financiar, Casco etc.) semnate între companie sau beneficiarul bunului, şi orice firmă de asigurări (Asigurator).

Retail

Modulul Charisma Retail este cea mai complexă şi populară soluţie de tip POS (Point of Sale) din România, în special datorită flexibilităţii prin care acoperă rapid orice cerinţă operaţională a unui punct de vânzare. Soluţia permite optimizarea vânzărilor de produse prin diverse modalităţi (cash sau/şi credit card/tichete cadou/bonuri valorice prin EFT POS), fiind destinată simplificării gestionării documentelor de vânzare şi a instrumentelor financiare care apar în relaţia directă magazin – consumator final.

MRP

Charisma MRP (Material Requirement Planning) este un produs absolut necesar proceselor specifice companiilor de producţie, care automatizează şi optimizează planificarea aprovizionărilor şi a gestiunii stocurilor. Bazându-se pe istoria procesului de aprovizionare, stocul se completează permanent, prin recomandări, programări şi comenzi la furnizori, prin rezervări sau prin relocare de marfă din sediul central în filiale, totul într-un mod simplu şi rapid, fără eforturi manuale inutile.

Workflows

Charisma Workflows permite organizaţiilor de orice dimensiune, să construiască procese complexe în mod rapid, fie prin accesul unei interfeţe de browser web, fie direct în sistemul client al utilizatorului de back-office. Totodată, soluţia permite definirea şi automatizarea procesele de business, revizuirea fluxurilor de activităţi şi automatizarea activităţilor legate de modulele Charisma ERP 2012.

Search

Charisma Search este un instrument inovativ care schimba radical modul de interacțiune al utilizatorilor cu un sistem software de business. Are rolul de a facilita căutarea şi filtrarea informațiilor disponibile în baza de date a unei soluţii ERP, reducând semnificativ timpul necesar obţinerii informaţiei dorite.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

ERP - Enterprise resource planning