În organizaţiile moderne, capitalul uman înlocuieşte capitalul financiar ca resursă strategică. Managementul resurselor umane a depăşit rolul pur administrativ, devenind o componentă cheie în maximizarea performanţelor organizaţiei.  

Datorită mediului concurenţial aflat în continuă schimbare, principala provocare este menţinerea şi loializarea angajaţilor valoroşi, care pot face diferenţa între companie şi competitorii ei. O soluţie software de resurse umane poate ajuta la menţinerea echilibrului între obiectivele personale ale angajaţilor şi obiectivele de performanţă ale companiei. Acest echilibru este esenţial pentru succesul oricărei organizaţii, deoarece motivarea, recompensarea sau alinierea salariaţilor într-o cultură organizaţională sănătoasă, orientată spre succesul clienţilor săi, determină şi influenţează direct performanţele financiare ale companiei.

Charisma HCM este cea mai puternică soluţie software de resurse umane, adaptată legislaţiei româneşti şi care acoperă atât zonele critice de salarizare şi administrare de personal, cât şi zonele strategice ale investiţiilor în dezvoltarea capitalului uman. Astfel, această soluţie software pentru resurse umane rezolvă într-un mod simplu şi intuitiv, complexitatea extraordinară a capitalului uman, oferind funcţii avansate de analiză a performanţei angajaţilor, de management al competenţelor, de planificare la cursuri sau programe de training şi de urmărire a evoluţiei carierei în cadrul organizaţiei.

Charisma HCM este o soluţie software de resurse umane formată din module care acoperă diverse problematici de resurse umane, care pot funcţiona atât de sine stătător, cât şi integrat. Avantajul modularităţii soluţiei îl reprezintă posibilitatea de a se adapta rapid la nevoile specifice oricărei organizaţii, indiferent de dimensiune sau complexitate. Mai mult, soluţia software de resurs eumane Charisma poate fi adaptată evoluţiei resurselor umane în funcţie de dinamica acestor organizaţii.

Charisma HCM este soluţia software de resurse umane preferată de către peste 550 de organizaţii, naţionale şi multinaţionale, din domenii de activitate precum financiar-bancar, servicii, distribuţie, retail, medical-farmaceutic, producţie, construcţii, proiectare, utilităţi, instituţii publice. De altfel, Charisma HCM gestionează salariile a peste 10% din forţa de muncă activă a României şi calculează 25% dintre cele circa 150,000 de salarii externalizate.

Soluţia software de resurse umane Charisma HCM se bazează pe o arhitectură modulară, formată din mai multe module distincte şi o bază de date unică pentru angajaţi, care pot fi implementate separat sau pot fi integrate cu alte soluţii informatice. Împreună, modulele Charismei HCM formează un set complet de instrumente de business puternice, proiectate cu toată atenţia, pentru a răspunde provocărilor din organizaţiile moderne.

HR Analyzer

Charisma HR Analyzer permite tuturor profesioniștilor din cadrul companiei – operațional, director HR, management – să analizeze și să înțeleagă indicatorii de resurse umane mult mai repede decât orice altă soluție, totul cu resurse și costuri minime. Productivitatea, profitabilitatea sau eficiența angajaților nu trebuie să rămână simple informații îngropate într-un munte de date. Profesioniștii de resurse umane trebuie să ia decizii rapide care influențează una sau toate aceste componente. Tendințele și excepțiile din spatele datelor, altfel imposibil de obținut cu instrumente obișnuite de analiză, sunt acum mult mai ușor de observat iar deciziile corecte mai simplu de luat. Soluția este perfect integrată cu Charisma HCM și preia date din diferite surse pentru a oferi o imagine completă asupra dinamicii de personal a companiei: salarii, date personale, cititoare de coduri de bare, sisteme de pontaj, rezultatele programelor de performanță etc. Prin explorarea datelor cu Charisma HR Analyzer orice utilizator are o înțelegere mai bună a tendințelor din spatele datelor și poate lua decizii fără vreun compromis datorat lipsei de informații. Rapoartele interactive se discută ulterior cu colegii sau superiorii pentru o înțelegere completă a provocărilor de HR cu care se confruntă organizația. Charisma HR Analyzer este singurul instrument de tip Business Intelligence folosit la nivelul întregii companii pentru analiza aprofundată a indicatorilor de resurse umane și a tendințelor de personal pe tot lanțul de decizie. Bazată pe tehnologia Tableau Software, lider pe piaţa soluţiilor software BI conform studiului publicat de Gartner în februarie 2013, prin eficiența de implementare și timpul redus necesar adaptării la cerințele clientului, aduce avantajele unui instrument simplu și ușor de folosit, conceput chiar şi pentru pentru utilizatorii mai puțin familiarizaţi cu aplicaţiile software BI.

Talent Management

Talent ManagementActivele oricărei companii pot fi împărțite în două componente: angajații săi și orice altceva. Ca o recunoaștere a importanței factorului uman în bunul mers al companiilor, un subiect aflat acum în centrul atenției, cu atât mai mult datorită incertitudinii generate de criza economică mondială, venim în sprijinul departamentelor de Resurse Umane prin cea mai performantă soluție software de managementul talentelor existentă pe piață, Charisma HCM Talent Management. Soluția software pentru managementul talentelor este alcătuită din șase module integrate, perfect aliniate cu cele mai eficace practici de resurse umane întâlnite la nivel global. Utilizarea unui software pentru managementul talentelor va conduce la o îmbunătățire majoră a implicării angajaților, cât și la creșterea retenției generale, a performanței companiei, a productivității muncii, a predispoziției pentru inovație și a capacității de dezvoltare a unor noi aptitudini.

Date Personale

Modulul Date Personale acoperă toate aspectele legate de activitatea de management a resurselor umane: de la definirea modului de organizare a unei companii până la informaţii detaliate referitoare la angajaţi, performanţă, pregătire profesională şi procese de recrutare.

Software salarizare

Soluţia software pentru salarizare a fost proiectată special pentru a automatiza şi simplifica procesele de salarizare din companii de orice dimensiune sau complexitate, indiferent de sectorul de activitate sau de numărul de angajaţi. Rolul acesteia este de a elimina o mare parte din responsabilităţile de rutină şi mari consumatoare de timp pe care le implică calculul salarial şi totodată să asigure acurateţea acestui proces.

ITM

Modulul ITM este destinat asigurării conformităţii documentelor şi raportărilor obligatorii cerute de către stat, cu legislaţia în vigoare. Pentru că în acest proces nu se acceptă erorile umane, orice document sau raportare făcută în alt format decât cel cerut de către stat, sau care nu include anumite informaţii cat se poate de banale, poate duce la respingerea raportării şi implicit la creşterea timpului şi costurilor dedicate acestui proces.

Declaraţia 112

Modulul Declaraţia 112 include funcționalitățile necesare pentru încărcarea, verificarea şi generarea declaraţiei 112 către bugetul de stat. Perfect adaptat legislaţiei în vigoare şi integrat nativ cu celelalte module ale suitei Charisma HCM, modulul Declaraţia 112 reduce semnificativ costurile operaţionale şi erorile umane din procesul de raportare către stat.

Medicina Muncii

Modulul Medicina Muncii este dedicat menţinerii unei evidenţe exacte ale vizitelor medicale, analizelor şi rezultatelor analizelor efectuate de către angajaţi, atât la angajare cât şi ulterior, cu periodicitatea stabilită în funcţie de condiţiile specifice de muncă. Modulul este o componentă cheie a suitei Charisma HCM, care eficientizează procesul de recrutare şi reduce costurile operaţionale.

Rapoarte

Modulul Rpoarte simplifică principala provocare a unui departament de resurse umane: extragerea din întreaga bază de date a situaţiilor care să ilustreze evoluţia şi dinamica resurselor umane, a bugetului de salarii, a orelor lucrate efectiv de către angajaţii companiei, evoluţia competenţelor, bugetele de timp alocate cursurilor de pregătire internă sau externă, sau eficienţa investiţiilor în dezvoltarea capitalului uman.

Adeverinţe

Modulul Adeverinţe automatizează procesul de eliberare a adeverințelor pentru 17 bănci din România prin preluarea informațiilor despre angajați direct din modulele Date Personale și Salarizare. Astfel, erorile umane sunt complet eliminate, iar costurile non-calitate asociate departamentului de HR sunt reduse semnificativ.

Audit

Modulul Audit permite urmărirea activității utilizatorilor care operează în baza de date a soluției Charisma HCM şi oferă un set de rapoarte care identifică modificările operate, dar şi utilizatorii implicaţi.

Portal HCM

Definit ca site-ul departamentului de resurse umane, modulul HCM Portal joacă un rol important în creşterea transparenţei în organizaţie, în îmbunătăţirea comunicării şi motivării, în cunoaşterea rolurilor şi responsabilităţilor, dar şi a altor informaţii cu caracter personal, care pot sta la baza unei culturi sănătoase, orientate spre motivarea, implicarea şi responsabilizarea angajaţilor.

Acces – Pontaj

Modulul Acces - Pontaj este un produs software destinat înregistrării accesului în companie şi a orelor de venire/plecare pentru personalul angajat, în vederea calculului timpului de lucru. Produsul oferă o siguranţă suplimentară atât angajaţilor, cât şi managementului, prin supervizarea fluxului de persoane care au acces în interiorul companiei.

Bugete

Modulul Bugete oferă toate funcţionalităţile necesare construirii bugetelor departamentelor de resurse umane, plecând de la planificarea acţiunilor critice necesare susţinerii obiectivelor strategice, cum ar fi asigurarea competenţelor şi a planurilor de evaluare de performanţă, şi până la activităţile operaţionale necesare asigurării resurselor umane, a trainingurilor sau a salarizării şi administrării de personal.

Alerter

Modulul Alerter este un sistem de alertare a evenimentelor sau acţiunilor care trebuie întreprinse într-un interval de timp bine definit. Alertele sunt perfect configurabile, putând fi create sau citite doar de către utilizatori cu anumite drepturi, conform politicii interne a organizaţiei. Integrat cu suita Charisma HCM, modulul extrage orice tip de informaţii din sistem, menţinând persoanele responsabile în alertă la evenimentele importante ale companiei.

Recrutare

Gestionarea eficientă a unei baze foarte mari de CV-uri, înregistrarea potenţialilor candidaţi interni şi externi, selecţia candidaţilor după criterii bine stabilite şi preluarea automată în sistem a CV-urilor postate pe site-ul companiei sau pe site-uri terţe, reprezintă baza fără de care procesul de recrutare nu se poate desfăşura.

HR Document Management

Implementarea cărţilor de muncă electronice, lipsa documentelor de personal în versiune digitală, administrarea dificilă a diverselor documente în format fizic şi lipsa de informaţii privind modificările pe documentele de personal sunt probleme care nu pot fi adresate în mod direct decât prin intermediul unei soluţii specializate de administrare.

Organigrama companiei

Organigrama companiei este un instrument de management, care aduce o noua viziune asupra modului de organizare a companiei. Formatul interactiv, care invită la explorare aprofundată aduce beneficiul aplicabilităţii sale indiferent de complexitatea sau de dimensiunea organizaţiei.

Interesat de această aplicație?

PRODUSE asemĂnĂtoare

Cloud

5

1

Yes

1

1

HR - Resurse umane